Mały ZUS Plus od lutego 2020 r.

Od lutego 2020 roku zacznie obowiązywać nowa forma ulgi w ubezpieczeniach społecznych dla przedsiębiorców. Główną zmianą od dotychczasowej jest zwiększenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi. Po zmianach do grona osób uprawnionych wejdą Ci przedsiębiorcy, którzy za rok poprzedni nie przekroczyli przychodów w wysokości 120 000,00 zł.  Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Chęć skorzystania z ww. ulgi należy zgłosić do końca lutego. Należy mieć na uwadze, że z obniżonych składek można skorzystać łącznie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast wysokość składek zależna będzie od dochodów przedsiębiorcy jednak podstawa do ich obliczenia nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku np. 2020 r. – 780,00 zł.