Usługi

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ewidencja przychodów
Księgi rachunkowe
Dokumentacja kadrowa i płacowa
Rozliczenia ZUS
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Sporządzanie zeznań rocznych
Sporządzanie zeznań osób fizycznych PIT-37, PIT-36, PCC-3 i inne
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT i VAT