Zmiana stawki podatku dochodowego!

Już z dniem 01.10.2019 r. zacznie obowiązywać nowa stawka PIT. Zmiana wprowadza 17% podatek dochodowy, dotychczas było to 18%. Obniżka PIT będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.:
-ze stosunku pracy
-z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło
-z działalności gospodarczej osób fizycznych
-z emerytury i renty
-z praw majątkowych
Nowej wysokości podatku towarzyszyć będą nowe WYŻSZE koszty uzyskania przychodów. Koszty po zmianach wyniosą:
-250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
-300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł

Skutkiem zmian jest fakt, że w naszych kieszeniach zostanie nieco więcej 🙂