Znamy już wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę na rok 2021

Podwyżka płacy minimalnej potwierdzona.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 18,30 zł.

Dla przykładu koszt zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem minimalnym będzie wynosił niespełna 3400,00 zł (koszt wynagrodzenia brutto pracownika i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę), pracownik natomiast na rękę otrzyma około 2060,00 zł.

Masz dodatkowe pytania, potrzebujesz księgowej? Umów się na spotkanie!